Archive for december, 2009

Det är en nåd att ha flow vid 77 års ålder.

december 6, 2009

Begreppet flow är spännande. Såvitt jag minns är det påhittat av en ryss med komplicerat namn som bor i USA. Min dotter Bodil säger att det betyder att vara 100% närvarande i nuet. Flow uppkommer väl när man har ett intensivt engagemang i ett projekt, praktiskt eller teoretiskt. Jag sysslar med ett sådant projekt just nu.  Man måste också ha frid i sinnet.  Jag är tacksam att ha det genom  att vara del i en fantastisk gemenskap med min hustru, mina barn och barnbarn.

Annonser